Aktivnosti

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „RUDOLF PEREŠIN“

ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI SAVEZ RUDOLFA PEREŠINA

raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DODJELU NAGRADE „RUDOLF PEREŠIN“

Temeljem članka 7. Pravilnika o nagradi „RUDOLF PEREŠIN", Izvršni odbor ZZTS-a sa danom 01. rujna 2021. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu nagrade „RUDOLF PEREŠIN“ za doprinose u 2020. godini u kategorijama:

GODIŠNJA NAGRADA - pojedinac i udruga

dodjeljuje se pojedincima, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama za:

•    izuzetan doprinos razvoju i unapređivanju zrakoplovno-tehničke djelatnosti, posebno u obrazovanju djece i mladeži putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u zrakoplovno tehničkim područjima kojima se razvijaju: sposobnosti, znanja i vještine za zrakoplovno-tehničko stvaralaštvo te ostvaruje podloga znanstvenom pristupu zrakoplovno-tehničkim djelatnostima, motivira i usmjerava za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja

•    razvoj i unapređenje inventivnog rada, zrakoplovno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj

•    izuzetne rezultate ostvarene na području zrakoplovno-tehničkih djelatnosti kao i ostalim srodnim tehničkim područjima

•    izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi zrakoplovno-tehničkih djelatnosti

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

dodjeljuje se pojedincu za javno vidljiv i trajan doprinos te sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog perioda i priznanje je za zalaganje i rezultate u razvoju i unapređenju ukupnosti zrakoplovno-tehničke djelatnosti u postizanju njezinih ciljeva i najvećih uspjeha u Gradu Zagrebu, Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnositi građani Republike Hrvatske, javni i drugi djelatnici u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pisano obrazložen.

Obrazac za prijavu kandidata za Nagradu mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, skupini pojedinaca ili organizaciji koji se predlažu za Nagradu te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu Nagrade.

 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu:

ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI SAVEZ RUDOLFA PEREŠINA

10 000 Zagreb, Ulica Kneza Mislava 11/II, 

s naznakom “Povjerenstvo za provedbu natječaja – ne otvarati”.

 

Povjerenstvo jamči da se dostavljeni podatci neće zlorabiti niti koristiti u druge svrhe osim za potrebe natječaja.

Za informacije se možete obratiti na telefone 01/4573-823, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na službenim stranicama  www.zzts.hr 

 

Prijavnica za Godišnju nagradu - udruga 2020.doc 

Prijavnica za Godinju nagradu - pojedinac 2020.doc

Prijavnica za nagradu - Životno djelo 2020.doc

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA: 01. listopada 2021.godine

Nepotpuno ispunjene obrasce Povjerenstvo neće razmatrati.